115
Foto: CTM Lyng
Foto: CTM Lyng

Ta grep om belysningen

Både i borettslag, idrettshaller, industribygg og lager kan det være mye penger å spare ved å gjøre tiltak på belysningen

For CTM Lyng AS

Trine Dragsten

CTM Lyng AS

27. oktober 2022
For CTM Lyng AS

Trine Dragsten

CTM Lyng AS

27. oktober 2022
Foto: CTM Lyng
Foto: CTM Lyng
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221028081922439.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221028081922439.jpg?maxwidth=2000
Foto: CTM Lyng
Foto: CTM Lyng
0

I dag finnes det LED-belysning som dekker de fleste tenkelige belysningsbehov. En av de største fordelene med LED er at de krever vesentlig mindre energi enn tradisjonelle pærer. Det vil si at det koster mindre å lyse opp med LED, og et skifte til LED kan faktisk utgjøre besparelser på flere tusen kroner i året i en vanlig bolig. Når vi snakker om idrettshaller, lager, industribygg og fellesarealer i borettslag blir besparelsene selvsagt enda høyere.

LED har dessuten mye lenger levetid enn tradisjonelle pærer, som betyr at behovet for å skifte ut pærer blir mindre. Det er det både tid og penger å spare på.

Må ikke nødvendigvis bytte ut lyskildene for å spare penger

Hvis det er ønske om å redusere energikostnadene til belysning i borettslag, industribygg, idrettshaller, lager og liknende, er det nærliggende å tenke at all eller det meste av belysningen må skiftes ut med LED-alternativer. Det vil selvsagt gi den største besparelsen, men betyr som regel at det må gjøres forholdsvis store investeringer. Det er det ikke alltid rom for, noe CTM Lyng særlig ofte ser i borettslag.

I slike tilfeller kan det være gode grunner til å gå for en litt enklere løsning. Det er eksempelvis fullt mulig å bruke enkle bevegelsessensorer som slår av og på lyset når det faktisk er behov for det. Poenget er å redusere antallet timer lysene står på, slik at strømforbruket og strømregningene går ned.

Når er det behov for full utskifting?

Å montere sensorer på eksisterende belysning er en forholdsvis enkel jobb å utføre og krever få eller ingen bygningstekniske inngrep. Samtidig finnes det anlegg der det har lite for seg å montere sensorer. I en del eldre belysningssystemer kan det ta flere minutter å tenne alle lysene. Da er det som regel ikke noe vei utenom å bytte ut lyskildene i sin helhet dersom ønsket er å redusere strømkostnadene.

Også andre forhold kan tale til fordel for å gjøre en full utskifting. Armaturer og lamper som begynner å gulne, lamper med sprø plast og armaturer der man ikke lenger får på deksler og liknende, er typiske forhold som tilsier at det kan være behov for å bytte til noe nytt. At det stadig ryker pærer er også et typisk tegn på at belysningen nærmer seg best før-datoen. I større belysningsanlegg skal det ikke så mye til for at vedlikeholdskostnadene til dette blir forholdsvis store.

Det er dessuten viktig å være klar over at T8 lysstoffrør, som brukes mye i kontor- og industrilokaler, skal fases ut mot slutten av 2023. T5 står trolig også på trappene til å fases ut de neste årene. Det betyr at det kan bli vanskelig å skaffe nye lysstoffrør når behovet melder seg, og allerede nå ser vi tegn til at det begynner å bli vanskelig å skaffe T8-rør

CTM Lyng er en komplett belysningsleverandør

Er det aktuelt å gjøre tiltak på belysningen ditt bygg, har CTM Lyng alle produktene og kompetansen dere behøver. Fra og med 1. januar 2022 ble IPAS fusjonert inn i CTM Lyng. De tok med seg 20 års erfaring innen belysning og prosjektering og har bidratt til at CTM Lyng nå er en komplett belysningsleverandør som både kan levere lyskilder og lysstyring.

Vi leverer både til bolig og næring, men vår spisskompetanse ligger særlig på lys til industri, lager og idrettshaller. I tillegg er våre produkter prisgunstige, vi har et stort lager og leverer hurtig til hele landet gjennom et veletablert salgs- og distribusjonsnett.

Dersom dere skal skifte ut belysningen kan det også lønne seg å tenke bredere enn energiforbruk og strømkostnader. Belysningen spiller nemlig en viktig rolle med tanke på arbeidsmiljø, sikkerhet og trivsel. Dette handler blant annet om antall lyskilder og lysstyrke, og er noe CTM Lyng kan kartlegge ved å gjennomføre lysberegninger.

Noen av våre produkter

Blant våre belysningsprodukter kan vi nevne industriarmaturet Dense mini, som har justerbare tak- og veggfester på hele armaturets lengde. Det gjør at fester/hull fra de gamle belysningsproduktene kan gjenbrukes. Dette er altså en fleksibel armatur som forenkler arbeidet med installasjon. I betongvegger- og tak blir det dermed mindre bråk under installasjonen da det ofte ikke er behov for å bore opp nye hull. Dense mini egner seg blant annet i industrilokaler, lager og parkeringsanlegg.

Et annet eksempel er Highbay Pyramid, som er et prisgunstig alternativ som fungerer de fleste plasser. Den største Pyramid-lampen er på 200watt og erstatter ofte 400watt-pærer - det vil med andre ord si at den gir en halvering av strømforbruket rett ut av esken. Med sensorstyring i tillegg, vil besparelsene bli enda større.

Til sist vil vi nevne  Powerblock, som er IK10-klassifisert og ballsikker. Dette er en storselger som brukes mye i idrettshaller verksteder og lagerhaller.
5343
TrueFalsec-151
left -1 TrueFalsec-151
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181203120618954.png #FFFFFF
Les også