115
Foto: CTM Lyng
SWITCH SECTION

mTouch home har begynt å snakke zigbee!

Det betyr nye muligheter for kundene dine

For CTM Lyng AS

Trine Dragsten

CTM Lyng AS

12. september 2022
For CTM Lyng AS

Trine Dragsten

CTM Lyng AS

12. september 2022
Foto: CTM Lyng
Foto: CTM Lyng
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221028082442713.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221028082442713.jpg?maxwidth=900
Foto: CTM Lyng
Foto: CTM Lyng
0

Smarthussystemet mTouch Home fra CTM Lyng har vært i salg i en årrekke, og er kjent som markedets mest brukervennlige og komplette løsning for styring av lys, varme, trygghetsfunksjoner, strømsparing og effektstyring.

mTouch home er dessuten det eneste smarthussystemet som i sin helhet både er utviklet og produsert i Norge, nærmere bestemt ved våre produksjonslokaler i Vanvikan. Dette gjenspeiles både i kvalitet, kundestøtte og bærekraft. Koronapandemien har også lært oss mye om betydningen av lokal produksjon og kortreist kompetanse.

Nye muligheter med zigbee-støtte

Frem til nå ha mTouch home vært et system der det kun har vært mulig å bruke utstyr fra CTM Lyng. Det har fungert svært bra og mange setter stor pris på nettopp dette da det er enkelt og oversiktlig, uansett om det installeres et komplett system eller man begynner i det små og vil utvide over tid. I tillegg vet vi at mange setter stor pris det gjennomtenkte og flotte designet hele konseptet bærer preg av.

Samtidig er det viktig for oss å lytte til markedet, og de siste årene er det mange som har uttrykt et ønske om støtte for åpne protokoller. Det handler i første rekke om at åpne protokoller gir større fleksibilitet og valgfrihet når det kommer til valg av komponenter og utstyr. Det har vi tatt på alvor og lanserer mTouch Home OP basert på den åpne protokollen zigbee.

Zigbee brukes i svært mange smarthuskomponenter, og med OP blir det mulig å bruke alle disse komponentene i våre smarthussystemer. Det fungerer selvsagt også andre veien. Det betyr at utstyr og komponenter fra CTM Lyng kan brukes i andre installasjoner der zigbee-utstyr brukes. Dette åpner med andre ord en helt ny verden for både installatører og sluttkundene.

For kunder som har mTouch Home uten zigbee, vil det ikke være mulig å bruke OP-komponenter uten videre. Det er imidlertid fullt mulig å bytte ut frontene i et eldre system med OP-komponenter dersom kunden ønsker et system med zigbee-støtte. I overskuelig fremtid vil vi også ivareta support og bistand overfor kunder som ønsker å fortsette med den tidligere mTouch Home R-løsningen

Det vesentlige består, men nye muligheter kommer til

Samtidig som vi åpner for nye muligheter, er vi bevisst på at de gode kvalitetene mTouch Home har blitt så kjent for, skal bestå. Det vil si at systemet er bygget opp med enkle og lett forståelige funksjoner som gir brukeren full kontroll, blant annet ved at termostater og dimmere har store display og touchknapper som gjør dem svært enkle å bruke. Sparebryterne som gjør det enkelt å slå av og på strømmen med ett trykk er selvsagt også med videre.

Vårt smarthuskonsept skal rett og slett være like enkelt å bruke uansett om kunden vil bruke app eller ikke – og vil fortsatt være det når vi nå lanserer mTouch Home OP.

Et par endringer har vi imidlertid gjort. Der sparebryterne tidligere har blitt levert med forhåndsdefinerte scenarier for dag, natt, ute, inn og borte, vil det være mulig å definere/lagre egne scenarier med OP. Hvis kunden vil at lyset skal dimmes til 20 % i nattmodus, vil det med andre ord være mulig. Vi har dessuten utviklet en ny bryter til dimmere, som også kan brukes som endevender i trapp eller andre rom der det er behov for å styre lyset fra to steder.

Smart strømstyring innlemmes

Både det grønne skiftet og de høye strømprisene gjør at vi må fordele strømforbruket vårt jevnere ut over døgnet i fremtiden. Dette er krevende å gjøre med manuell innsats, og i mange tilfeller vil derfor teknologi være nøkkelen for å få det til.

Som en del av mTouch Home OP vil CTM Lyng lansere en gateway/hub som henter inn strømprisene, og som gjør det mulig å styre flyttbart strømforbruk til tidspunkter på døgnet der strømprisene er lavest. Dette gjelder typisk elbillading, varmtvannsberedere, oppvarming mv. Sammen med andre OP-komponenter, vil løsningen vil være i tråd med kravene som stilles i Enovas støtteordning for smart strømstyring, der boligeiere kan få tilbake inntil 10 000 av investeringskostnadene. Som en del av pakken vil CTM Lyng også levere nødvendig dokumentasjon kunden trenger for å søke støtte hos Enova. Dette gjør hverdagen enklere for både kunde og installatør.

Enkelt å få bistand

CTM Lyng har et stort team av medarbeidere som kjenner våre løsninger og teknologi, og det vil vi at kundene skal nyte godt av. Vi bistår både med rådgivning om valg av produkter, rådgivning knyttet til installasjon og support i etterkant. I tillegg vil vi etablere landingssider som gir lettfattelig veiledning og informasjon om installasjon og konfigurering av mTouch Home OP.

5753
TrueFalsec-151
left -1 TrueFalsec-151
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181203120618954.png #FFFFFF
Les også