115
Foto: CTM Lyng AS
SWITCH SECTION

Enkle og effektive måter å spare strøm på

Med enkle oppgraderinger av elektriske komponenter i huset kan du spare forholdsvis

mye strøm, uten at det krever noe arbeid eller går ut over komforten

For CTM Lyng AS

Trine Dragsten

CTM Lyng AS

23. mars 2022
For CTM Lyng AS

Trine Dragsten

CTM Lyng AS

23. mars 2022
Foto: CTM Lyng AS
Foto: CTM Lyng AS
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220323115328868.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220323115328868.jpg?maxwidth=900
Foto: CTM Lyng AS
Foto: CTM Lyng AS
0

Vinteren 2021/2022 har gitt oss en kraftig påminnelse om at ikke Norge er skånet for høye strømpriser. Det er også ut til å at vi må belage oss på høyere strømpriser i fremtiden. I februar 2022 la eksempelvis Gudbrandsdal Energi frem en prisprognose som viser at vi kan forvente en spotpris på over 70 øre + mva. hele 2022. Ser vi på NVEs siste kraftmarkedsanalyse, fremgår det at gjennomsnittlig kraftpris vil ligge rundt 50 øre/kWh frem mot 2040. Det er med andre ord gode grunner til å iverksette tiltak som bidrar til å senke strømforbruket og å slanke strømregningene også i årene som kommer.

Mest effektivt å senke temperaturen

Et av de mest effektive tiltakene du kan gjøre for å redusere strømkostnadene, er å senke temperaturen. For hver grad du senker temperaturen, kan du spare ca. 5 % av forbruket til oppvarming. Det er ikke dermed sagt at du skal fryse, og kunsten ligger i å senke temperaturen på de riktige tidspunktene. Typisk om natten og når det ikke er noen hjemme på dagtid, som ofte kalles for dag- og nattsenking. I mange boliger er det mulig å senke temperaturen i rundt halvparten av døgnets timer.

Dette kan bidra til en forbruksreduksjon på 15 – 25 prosent, men er blant annet avhengig av hvor godt isolert boligen er. Generelt gir dag- og nattsenking størst effekt i dårligere isolerte boliger, ganske enkelt fordi det kreves mye energi for å holde varmen i en bolig der varmetapet er stort.

Smarte termostater gjør jobben for deg

Har du gulvvarme er det enkelt å få til dag- og nattsenking dersom du oppgraderer til

moderne termostater fra CTM Lyng. Da kan du legge inn et ukesprogram slik at

temperaturen i gulvene dine automatisk følger en fastsatt syklus gjennom uka.

Termostatene leveres både med og uten radio, men vi anbefaler alltid at du velger

termostater med radio. Da har du nemlig muligheten til å utvide systemet på et senere

tidspunkt.

For mange vil det eksempelvis være aktuelt å utvide systemet med CTM Lyngs sparebrytere, som gir deg muligheten til å styre flere komponenter fra ett sted i huset. Sparebryterne finnes i tre ulike utgaver:

  • Med brytere for natt- og dagmodus
  • Med brytere for hjemme- og bortemodus
  • Med brytere for hjemme-, ute- og bortemodus

Byr på flere muligheter

Sparebryterne kan både brukes som rene styrepaneler for varme eller lys, altså at de brukes til å styre enten alt lys eller all varme i boligen. De kan imidlertid også fungere som en hovedbryter for begge deler, slik at du enkelt kan sette alt lys og varme i ønsket modus fra ett sted.

I tillegg kan de kobles mot andre produkter fra CTM Lyng, slik at du eksempelvis kan få varsler fra komfyrvakten eller vannstoppventilen. Kobles de mot våre Mstikk kan du dessuten bruke bryteren til å slå av og på strømmen på utvalgte stikkontakter. Da kan du sikre deg at enkelte stikk ikke kan brukes til å lade telefoner eller andre elektriske apparater om natten. Dette gir med andre ord et positivt bidrag til sikkerheten i boligen, og er en funksjon du per i dag ikke finner hos andre leverandører enn CTM Lyng.

Fleksibel og praktisk løsning

Noen vil kanskje innvende at telefonen allerede kan brukes til å styre lys og varme på samme måte som du kan gjøre med en sparebryter. Det stemmer selvsagt, men vi ser samtidig at mange begynner å bli mettet på å stadig måtte bruke forskjellige apper til ulike formål. Tradisjonelle brytere er derimot en løsning alle er vant til og som oppleves brukervennlig for både små og store. Det finnes rett og slett ikke noen enklere løsning enn å trykke på en bryter for å sette alt av lys og varme i ønsket modus, for eksempel i de tilfellene der noen kommer hjem fra jobb eller skole tidligere enn planlagt.

Derfor legger CTM Lyng stor vekt på å tilby fysiske brytere, samtidig som vi også har en app du kan bruke hvis du vil. Poenget er å legge til rette for fleksible og praktiske løsninger som kan brukes av alle.

Pass på effekten

I løpet av 2022 vil norske nettselskaper innføre ordninger for effekttariff. Det vil si at nettleiedelen av strømregningen din vil bli fakturert med utgangspunkt i hvor mye effekt du forbruker. I praksis betyr dette at det blir dyrere å bruke mye strøm (høy effekt) samtidig. Poenget med innføringen av effekttariffer er å ta ned effekttoppene i strømnettet og å fordele forbruket jevnere ut over døgnet. Dette kan imidlertid bli en krevende øvelse for en del husholdninger, og mange vil trolig ha behov for litt teknologisk hjelp for å holde kontroll på effekten.

Hos CTM Lyng finner du eksempelvis en energikontroller som kan kobles mot AMS-måleren i sikringsskapet. Med denne kan du definere en effektgrense, og når kontrolleren ser at effekten er på vei til å stige mot effektgrensen, vil den automatisk prioritere mellom ulike strømforbrukere i huset. Da vil den eksempelvis senke temperaturen i gulvene i en liten tidsperiode for å redusere effekten.


10366
TrueFalsec-151
left -1 TrueFalsec-151
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181203120618954.png #FFFFFF
Les også