Det brannfarlige kjøkkenet

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap startet nesten 60 prosent av alle boligbranner i 2017 på kjøkkenet. For blokkleiligheter er tallet enda høyere – drøyt 75 prosent. Selv om de færreste opplever brann, forteller det oss likevel at kjøkkenet er et rom som krever litt ekstra oppmerksomhet når det gjelder […]

Det viktigste man må ha på kjøkkenet

De siste årene har mange boligeiere blitt kjent med en liten duppedings til kjøkkenet, som verken er en smarthøyttaler eller kan hjelpe deg å lage middagen raskere. Det vi snakker om er en liten boks som skal gjøre hverdagen tryggere – nemlig komfyrvakten. Den har en enkel, men viktig oppgave: å […]

Elektroteknisk livsløpsstandard

La oss gjøre alle nye boliger moderne – også teknisk Hva betyr begrepet elektroteknisk livsløpsstandard? Begrepet «livsløpsstandard» brukes ifm bygging av boliger og handler i hovedsak om å, gjennom å definere størrelser på rom, sikre at alle nødvendige funksjoner er på samme plan, sikre at dørstokker, trapper mv i boligen, […]